Αποτελέσματα Α' τριμήνου 2024 Alpha Services and Holdings

Η Alpha Bank διατηρεί την ισχυρή της δυναμική και το 2024, επιτυγχάνοντας για ακόμα ένα τρίμηνο ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα.

Παρά τις γεωπολιτικές εντάσεις και την επιβράδυνση της ευρωπαϊκής οικονομίας, η θετική επίδοση του 2023 σε συνδυασμό με τα στοιχεία οικονομικής συγκυρίας και τους δείκτες προσδοκιών για το α’ τρίμηνο 2024, υποδηλώνουν ότι η Ελλάδα αναμένεται να διατηρήσει την αναπτυξιακή της δυναμική το 2024, με την αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ να ξεπερνά ελαφρώς το 2%, ποσοστό υψηλότερο από τον μέσο όρο της ευρωζώνης. Η ενίσχυση της δυναμικής που παρουσιάζει η απασχόληση καθώς και η περαιτέρω ανάκαμψη της αγοραστικής δύναμης, η οποία αποδυναμώθηκε εξαιτίας του υψηλού πληθωρισμού των τελευταίων δύο ετών, αναμένεται να στηρίξουν την ιδιωτική κατανάλωση. Παράλληλα, η ανάπτυξη θα ενισχυθεί επίσης από τη θετική συνεισφορά των επενδύσεων στο ΑΕΠ, που θα προέλθει από την εισροή πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF) καθώς και από την ώθηση που δημιουργεί η πρόσφατη ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας. Επιπλέον, η δυναμική του ελληνικού τουρισμού για το 2024 παραμένει ισχυρή, ενισχύοντας έτσι τη συμβολή των εξαγωγών υπηρεσιών στην οικονομική δραστηριότητα και το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών.

Η Τράπεζα συνεχίζει να υλοποιεί τους στόχους του Στρατηγικού της Σχεδίου, πετυχαίνοντας βελτίωση της Κερδοφορίας (+36,9% σε ετήσια βάση), ως αποτέλεσμα της ενίσχυσης του Καθαρού Εσόδου Τόκων κατά 9,6% σε ετήσια βάση, η οποία προέρχεται από την αύξηση των επιτοκίων καθώς και των υπολοίπων δανείων, της αύξησης των προμηθειών (+18% σε ετήσια βάση), της μείωσης των εξόδων (-2,5% ετησίως) παρά τις πληθωριστικές πιέσεις καθώς και της εξομάλυνσης του κόστους πιστωτικού κινδύνου. Τα αποτελέσματα του πρώτου τρίμηνο επιβεβαιώνουν την πρόβλεψη για το έτος, με περαιτέρω περιθώρια ανόδου υποστηριζόμενα από την παρατεταμένη περίοδο υψηλότερων επιτοκίων και την πιο αργή από την αναμενόμενη αύξηση του κόστους καταθέσεων στη λιανική τραπεζική.

ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ