Ευρωπαϊκός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (GDPR)

Από 25.5.2018 εφαρμόζεται ο νέος Ευρωπαϊκός Κανονισμός, γνωστός ως GDPR, με τον οποίο ενισχύεται η προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η AlphaLife, Εταιρία του Ομίλου Alpha Bank, με σεβασμό στα προσωπικά σας δεδομένα, εφαρμόζει το νέο κανονισμό για την επεξεργασία τους. Ακολούθως μπορείτε να δείτε το πλήρες κείμενο αναφορικά με την ενημέρωση για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα καθώς και την αίτηση ασκήσεως των δικαιωμάτων σας.

Αναλυτική ενημέρωση για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Αίτηση Ασκήσεως Δικαιώματος, όπως αυτά αναγράφονται στην ανωτέρω ενημέρωση

Στοιχεία Επικοινωνίας

Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων:

 1. ALPHALIFE Α.Α.Ε.Ζ
  Διεύθυνση: Πανεπιστημίου 43, 105 64 Αθήνα
  Τηλέφωνο Επικοινωνίας: +30 210 326 6904
  Email: info@alphalife.gr
 2. Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων:
  Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων Ομίλου Alpha Bank Α.Ε. για την AlphaLife Α.Α.Ε.Ζ.
  Διεύθυνση: Πανεπιστημίου 43, 105 64 Αθήνα
  Τηλέφωνο Επικοινωνίας: +30 210 326 6953
  Email: contact-DPO@alpha.gr